Znamenitosti

Povijesna jezgra - zgrada Maksimilijanove kupelji, Dijanina kupelj, perivoj, kapela svete Katarine

Kupališni kompleks Stubičkih Toplica smješten između potoka Vidak i Topličina i brijegova Kamenjaka i Kapelščaka, izgrađen u razdoblju 1811. - 1814. godine zaslugama tadašnjeg vlasnika zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca, a prema projektu Christianusa Heinricha Vesteburga, zaštićeno je kulturno dobro RH. Isti obuhvaća glavnu kupališnu zgradu s Maksimilijanovom kupelji, parnu Dijaninu kupelj, perivoj i kapelu svete Katarine. Kulturno - povijesna i urbanističko - arhitektonska vrijednost  lječilišnog sklopa očituje se u istovremenoj primjeni različitih stilova.

Stubičke Toplice
Stubičke Toplice
Arhiva Kajkaviana

Velika zgrada Maksimilijanove kupelji izvedena u baroknoj maniri bila je prvo uređeno termalno kupalište u sjevernoj Hrvatskoj. Uz preinake i obnovu, ista je danas u funkciji zdravstvenog turizma kojeg razvija Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

Iza Maksimilijanove kupelji, u perivoju, izgrađen je mali osmerokutni paviljon - parna Dijanina kupelj. Na prozorima ove male zgrade primijenjeni su neogotički motivi, a šiljaste neogotičke lukove izveo je Vesteburg 1806. godine na obnovi dvorske kapele u obližnjem Golubovcu pa je to prva primjena neogotike kod nas.

Dijanina kupelj
Dijanina kupelj
Dijanina kupelj u perivoju
Dijanina kupelj u perivoju

Vrijedna povijesna građevina, kapela svete Katarine, od 1994. godine služi kao župna crkva novoosnovane Župe svetog Josipa. Smještena je podno povijesnog brda Kapelščaka, a ulazom je okrenuta prema glavnom portalu kupališne zgrade s kojom je u povijesti bila povezana šetnom stazom. Sveta Katarina izgrađena je 1814. godine kao treći objekat cjelovita kupališno - lječilišnoga kompleksa Stubičkih Toplica, te je rijedak i kvalitetan primjer vrlo rana klasicizma u Hrvatskoj.

Župna crkva svete Katarine
Župna crkva svete Katarine
Župna crkva svete Katarine i perivoj
Župna crkva svete Katarine i perivoj

Kapela svete Katarine na Kapelščaku

Kapela svete Katarine nalazi se na pejsažnom i povijesno-memorijalnom lokalitetu - brdu Kapelščaku, gdje se odvijala završna bitka Seljačke bune 1573. godine. Na vrhu brda stajala je u to vrijeme malena kapela svete Katarine, za koju vizitacija iz 1622. godine govori da je nakad bila župna crkva. Prema narodnoj predaji, pored kapele se nalazilo groblje seljaka palih u bitci na Stubičkome polju 1573. godine. Godine 1868. pobožni i čestiti seljak Josip Šipek sagradio je o svom trošku novu kapelu svete Katarine. Ista je 1880. godine stradala u potresu, pa ju 1882. godine obnavlja i blagoslivlja župnik Josip Cigler. Općina Stubičke Toplice bila je nositelj obnove kapelice i perivoja.

Kapela svete Katarine na Kapelščaku
Kapela svete Katarine na Kapelščaku
Sveta Katarina zimi
Sveta Katarina zimi

Spomen ploča Seljačkoj buni na vidikovcu Kapelščaku

Na brdu Kapelščaku, prostoru lijepih vidika prema okolici, pokraj kapele svete Katarine, nalazi se spomen ploča Seljačkoj buni. Ona obilježava završnu bitku Seljačke bune 1573. godine na ovom prostoru, gdje je po predaji poražen i uhvaćen vođa seljaka Matija Gubec.

Sa zaravni na Kapelščaku pružaju se panoramske vizure preko kultiviranih obronaka Medvednice prema Stubičkoj dolini (u smjeru istoka) te prema dolini rijeke Krapine (u smjeru zapada) i prema Medvednici. Vidikovac Kapelščak izletnicima pruža doživljaj slikovitog zagorskog krajolika, prepoznatljivog po mozaiku antropogenih i prirodnih elemenata (zaselaka, klijeti, šuma, šumaraka, vinograda, voćnjaka, livada i oranica).

Kapelščak zimi
Kapelščak zimi
Pogled s Kapelščaka
Pogled s Kapelščaka

 Kapela Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata

Ova kapela nalazi se na Sljemenu, nedaleko od Turističkih apartmana „Snježna kraljica“, a iste su povezane šetnicom. U okruženju prirodnih, krajobraznih vrijednosti Medvednice, kapela je omiljeno svetište brojnih izletnika, planinara, prijatelja prirode.

Kapela Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata
Kapela Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata

Prva misa u kapelici bila je polnoćka 1932. godine. Na Karmelsku Gospu, 16. srpnja 1933. godine, kapelicu je posvetio dr. Antun Bauer, zagrebački nadbiskup. Kapelica je remek djelo arhitekta prof. Jurja Denzlera (vanjski dio) i životno djelo akadem.kipara i slikarskog tehnologa R. Hudoklina (unutarnji dio). Ona je jedinstveni spomenik hrvatske arhitekture i umjetnosti u živoj prirodi... Godine 1963. kapelica postaje župna crkva Turističke župe Majke Božje Sljemenske, Kraljice Hrvata.

Zvonik
Zvonik
Majka Božja Sljemenska Kraljica Hrvata
Majka Božja Sljemenska Kraljica Hrvata

Kako do nas / Kontakt